www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Rovaniemi Kirkonjyrhämä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Rovaniemi Kirkonjyrhämä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 2160 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1180 - 3010 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1180 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1780 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2590 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3010 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1170 m3/s ja maksimiarvo 3500 m3/s.

Virtaamarajoja

  • Vahinkoraja 4000 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto