www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Rovaniemi Kirkonjyrhämä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Rovaniemi Kirkonjyrhämä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.11.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.11.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 685 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 594 - 913 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 594 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 594 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 758 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 913 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 594 m3/s ja maksimiarvo 1130 m3/s.

Virtaamarajoja

  • Vahinkoraja 4000 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto