www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Rovaniemi Kirkonjyrhämä

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Rovaniemi Kirkonjyrhämä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 74.52 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 74.43 - 75.82 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 74.43 m, 75 % todennäköisyydellä yli 74.44 m, 25 % todennäköisyydellä yli 74.96 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 75.82 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 74.42 m ja maksimiarvo 76.06 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1971 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 74.97 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 76.36 m, se on havaittu 26.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 74.43 m.
  • Havainnot asemalta 6503910 Kirkonjyrhämä. Vedenkorkeus 0-tasossa N2000.

Vedenkorkeusrajoja

  • Vahinkoraja 75.90 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.08. vedenkorkeus on keskimäärin 74.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.11 - 74.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.10 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 74.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.12 - 74.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.09 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 74.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.12 - 74.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.09 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 74.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 74.18 - 74.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 74.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 74.12 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto