www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Valajaskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Valajaskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 603 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 599 - 609 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 599 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 601 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 606 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 609 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 599 m3/s ja maksimiarvo 687 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2512.9 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4207.0 m3/s, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1021.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1252.43           148.467          
  2           2386.90           94.136          
  3           2707.76           119.608          
  4           2913.12           141.114          
  5           3065.13           158.528          
  6           3186.03           173.000          
  7           3286.47           185.342          
  8           3372.39           196.086          
  9           3447.49           205.594          
  10           3514.18           214.118          
  15           3767.53           247.041          
  20           3944.92           270.482          
  30           4192.72           303.606          
  40           4367.42           327.160          
  50           4502.47           345.456          
  60           4612.58           360.423          
  70           4705.55           373.087          
  80           4785.99           384.066          
  90           4856.89           393.756          
  100           4920.28           402.430          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6504050 Valajaskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Vahinkoraja 4000 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto