www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Petäjäskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Petäjäskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.8.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.8.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.8.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 624 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 517 - 999 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 517 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 547 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 744 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 999 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 510 m3/s ja maksimiarvo 2110 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2602.50 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4341.00 m3/s, se on havaittu 26.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 988.95 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1226.23           156.606          
  2           2464.89           99.297          
  3           2815.22           126.165          
  4           3039.44           148.850          
  5           3205.41           167.219          
  6           3337.42           182.484          
  7           3447.08           195.503          
  8           3540.90           206.836          
  9           3622.89           216.864          
  10           3695.71           225.856          
  15           3972.33           260.584          
  20           4166.01           285.311          
  30           4436.56           320.250          
  40           4627.31           345.095          
  50           4774.76           364.395          
  60           4894.99           380.181          
  70           4996.49           393.540          
  80           5084.33           405.121          
  90           5161.74           415.343          
  100           5230.94           424.491          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6504056 Petäjäskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto