www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Petäjäskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Petäjäskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.12.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.12.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.12.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 469 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 469 - 471 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 469 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 469 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 469 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 471 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 469 m3/s ja maksimiarvo 577 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1957 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2591.67 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4341.00 m3/s, se on havaittu 26.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 988.95 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1219.85           154.814          
  2           2454.50           98.160          
  3           2803.70           124.721          
  4           3027.19           147.147          
  5           3192.63           165.305          
  6           3324.20           180.396          
  7           3433.51           193.265          
  8           3527.02           204.469          
  9           3608.75           214.383          
  10           3681.33           223.271          
  15           3957.05           257.602          
  20           4150.11           282.046          
  30           4419.78           316.585          
  40           4609.91           341.146          
  50           4756.89           360.225          
  60           4876.73           375.831          
  70           4977.90           389.037          
  80           5065.45           400.485          
  90           5142.61           410.589          
  100           5211.59           419.633          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6504056 Petäjäskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto