www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ossauskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ossauskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.1.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.1.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.1.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 442 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 442 - 647 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 442 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 442 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 442 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 647 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 442 m3/s ja maksimiarvo 751 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2615.0 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4369.0 m3/s, se on havaittu 13.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1069.7 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1214.37           182.019          
  2           2474.93           115.410          
  3           2831.45           146.638          
  4           3059.64           173.005          
  5           3228.55           194.354          
  6           3362.89           212.097          
  7           3474.49           227.227          
  8           3569.96           240.400          
  9           3653.40           252.056          
  10           3727.51           262.506          
  15           4009.02           302.870          
  20           4206.13           331.609          
  30           4481.46           372.218          
  40           4675.58           401.095          
  50           4825.65           423.526          
  60           4948.00           441.875          
  70           5051.29           457.401          
  80           5140.68           470.862          
  90           5219.46           482.742          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           5289.89           493.375          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6504251 Ossauskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto