www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ossauskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ossauskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.10.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 598 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 598 - 757 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 598 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 598 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 602 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 757 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 598 m3/s ja maksimiarvo 1060 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2625.2 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4369.0 m3/s, se on havaittu 13.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1069.7 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1213.48           185.492          
  2           2484.05           117.612          
  3           2843.41           149.436          
  4           3073.40           176.306          
  5           3243.66           198.062          
  6           3379.06           216.144          
  7           3491.55           231.563          
  8           3587.78           244.987          
  9           3671.89           256.866          
  10           3746.58           267.515          
  15           4030.33           308.649          
  20           4229.00           337.937          
  30           4506.52           379.321          
  40           4702.19           408.749          
  50           4853.44           431.608          
  60           4976.77           450.306          
  70           5080.88           466.130          
  80           5170.98           479.847          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           5250.38           491.953          
  100           5321.37           502.790          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6504251 Ossauskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto