www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Ossauskoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Ossauskoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.9.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 24.9.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.9.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 496 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 481 - 599 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 481 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 492 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 515 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 599 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 480 m3/s ja maksimiarvo 652 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2631.3 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4369.0 m3/s, se on havaittu 13.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1069.7 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1233.84           179.672          
  2           2491.60           113.922          
  3           2847.34           144.748          
  4           3075.01           170.774          
  5           3243.55           191.848          
  6           3377.59           209.363          
  7           3488.94           224.298          
  8           3584.20           237.300          
  9           3667.46           248.806          
  10           3741.40           259.122          
  15           4022.29           298.965          
  20           4218.96           327.334          
  30           4493.68           367.420          
  40           4687.37           395.924          
  50           4837.10           418.066          
  60           4959.18           436.178          
  70           5062.25           451.505          
  80           5151.44           464.792          
  90           5230.04           476.518          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           5300.31           487.015          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6504251 Ossauskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto