www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Taivalkoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Taivalkoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 10.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2180 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1340 - 3140 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1340 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1910 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2740 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3140 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1330 m3/s ja maksimiarvo 3640 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1981 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2716.1 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4603.0 m3/s, se on havaittu 12.05.1993 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1144.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1284.62           207.427          
  2           2572.97           131.520          
  3           2937.35           167.108          
  4           3170.56           197.155          
  5           3343.20           221.484          
  6           3480.50           241.704          
  7           3594.56           258.946          
  8           3692.14           273.957          
  9           3777.42           287.241          
  10           3853.16           299.150          
  15           4140.88           345.148          
  20           4342.33           377.899          
  30           4623.74           424.177          
  40           4822.14           457.084          
  50           4975.51           482.647          
  60           5100.56           503.556          
  70           5206.13           521.251          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           5297.49           536.590          
  90           5378.01           550.128          
  100           5449.99           562.246          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6504350 Taivalkoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto