www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isohaara

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isohaara > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2420 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1400 - 3760 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1400 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1980 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3080 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3760 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1260 m3/s ja maksimiarvo 4310 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1949 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2964.3 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4824.0 m3/s, se on havaittu 26.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1098.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1481.14           158.531          
  2           2816.01           100.518          
  3           3193.55           127.716          
  4           3435.18           150.681          
  5           3614.05           169.275          
  6           3756.31           184.728          
  7           3874.49           197.906          
  8           3975.59           209.379          
  9           4063.95           219.531          
  10           4142.43           228.633          
  15           4440.53           263.788          
  20           4649.26           288.819          
  30           4940.82           324.188          
  40           5146.39           349.338          
  50           5305.30           368.875          
  60           5434.86           384.856          
  70           5544.25           398.379          
  80           5638.90           410.103          
  90           5722.33           420.450          
  100           5796.91           429.711          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6504450 Isohaara havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto