www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Isohaara

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Isohaara > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 10.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2210 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1340 - 3170 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1340 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1930 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2760 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3170 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1330 m3/s ja maksimiarvo 3670 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1949 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2952.8 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4824.0 m3/s, se on havaittu 26.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1098.0 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1472.32           157.097          
  2           2804.80           99.608          
  3           3181.67           126.561          
  4           3422.87           149.318          
  5           3601.42           167.744          
  6           3743.43           183.057          
  7           3861.39           196.116          
  8           3962.31           207.485          
  9           4050.52           217.545          
  10           4128.85           226.565          
  15           4426.42           261.402          
  20           4634.78           286.206          
  30           4925.82           321.256          
  40           5131.02           346.178          
  50           5289.64           365.539          
  60           5418.98           381.375          
  70           5528.17           394.776          
  80           5622.65           406.393          
  90           5705.93           416.646          
  100           5780.38           425.824          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 6504450 Isohaara havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto