www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Juoksutus Isojärvestä Kemijärveen

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Juoksutus Isojärvestä Kemijärveen > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 10.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 10.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.79 - 25.8 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.79 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.74 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 14.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 25.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.74 m3/s ja maksimiarvo 33.2 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto