www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemihaara Miekkakoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemihaara Miekkakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.9.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.9.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.10.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 67.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 30.4 - 116 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 30.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 48.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 85.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 116 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 26.1 m3/s ja maksimiarvo 144 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto