www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kemijoen vesistöalue - Kemihaara Miekkakoski

Vesistöennusteet > Kemijoen vesistöalue > Kemihaara Miekkakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.10.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.10.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.11.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 40.5 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 40.5 - 57.2 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 40.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 40.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 44.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 57.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 40.5 m3/s ja maksimiarvo 83.0 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto