logo
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Inarijärvi Inari

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Inarijärvi Inari > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.7.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.6.2024 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.8.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 286 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 235 - 363 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 235 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 256 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 315 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 363 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 231 m3/s ja maksimiarvo 500 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1949 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 314.69 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 578.00 m3/s, se on havaittu 26.08.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 137.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           112.45           20.583          
  2           294.47           13.051          
  3           345.95           16.582          
  4           378.90           19.564          
  5           403.29           21.978          
  6           422.69           23.985          
  7           438.80           25.696          
  8           452.59           27.185          
  9           464.64           28.503          
  10           475.34           29.685          
  15           515.99           34.250          
  20           544.45           37.500          
  30           584.20           42.092          
  40           612.23           45.357          
  50           633.90           47.894          
  60           651.57           49.969          
  70           666.48           51.725          
  80           679.39           53.247          
  90           690.77           54.590          
  100           700.94           55.793          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7101950 Kaitakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.