www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Inarijärvi Inari

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Inarijärvi Inari > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 188.00 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 21.1.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1949 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 311.07 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 578.00 m3/s, se on havaittu 26.08.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 137.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           102.34           22.311          
  2           290.20           14.146          
  3           343.34           17.974          
  4           377.34           21.206          
  5           402.51           23.823          
  6           422.54           25.998          
  7           439.17           27.852          
  8           453.40           29.467          
  9           465.83           30.896          
  10           476.88           32.177          
  15           518.83           37.124          
  20           548.20           40.647          
  30           589.24           45.625          
  40           618.17           49.164          
  50           640.53           51.914          
  60           658.77           54.163          
  70           674.16           56.066          
  80           687.48           57.716          
  90           699.22           59.172          
  100           709.72           60.476          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7101950 Kaitakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto