www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Inarijärvi Inari

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Inarijärvi Inari > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 31.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 119.44 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 119.37 - 119.57 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 119.37 m, 75 % todennäköisyydellä yli 119.37 m, 25 % todennäköisyydellä yli 119.51 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 119.57 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 119.37 m ja maksimiarvo 119.65 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1948 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 119.55 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 119.94 m, se on havaittu 20.08.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 118.60 m.
  • Havainnot asemalta 7101400 Inari, Inari. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.08. vedenkorkeus on keskimäärin 119.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.33 - 119.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.30 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 119.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.33 - 119.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.27 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 119.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.32 - 119.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.25 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 119.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.26 - 119.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.14 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto