www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Inarijärvi Inari

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Inarijärvi Inari > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.7.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 119.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 119.40 - 119.72 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 119.40 m, 75 % todennäköisyydellä yli 119.40 m, 25 % todennäköisyydellä yli 119.53 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 119.72 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 119.40 m ja maksimiarvo 119.83 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1948 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 119.55 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 119.94 m, se on havaittu 20.08.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 118.60 m.
  • Havainnot asemalta 7101400 Inari, Inari. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.08. vedenkorkeus on keskimäärin 119.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.33 - 119.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.30 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 119.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.30 - 119.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.22 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 119.35 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.28 - 119.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.15 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 119.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.22 - 119.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.07 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto