www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Solojärvi

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Solojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 144.71 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 144.71 - 144.77 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 144.71 m, 75 % todennäköisyydellä yli 144.71 m, 25 % todennäköisyydellä yli 144.71 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 144.77 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 144.71 m ja maksimiarvo 145.15 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1922 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 146.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 147.28 m, se on havaittu 29.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 145.18 m.
  • Havainnot asemalta 7100800 Solojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.02. vedenkorkeus on keskimäärin 144.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.63 - 144.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.63 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.02. vedenkorkeus on keskimäärin 144.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.60 - 144.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.60 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.03. vedenkorkeus on keskimäärin 144.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.55 - 144.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.54 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.04. vedenkorkeus on keskimäärin 144.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.52 - 144.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 144.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.50 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto