www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Solojärvi

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Solojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 146.41 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 145.91 - 146.77 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 145.91 m, 75 % todennäköisyydellä yli 146.20 m, 25 % todennäköisyydellä yli 146.59 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 146.77 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 145.88 m ja maksimiarvo 146.97 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1922 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 146.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 147.28 m, se on havaittu 29.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 145.18 m.
  • Havainnot asemalta 7100800 Solojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.05. vedenkorkeus on keskimäärin 145.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.96 - 145.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.76 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 25.05. vedenkorkeus on keskimäärin 146.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 145.93 - 146.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 145.07 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 145.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 145.16 - 145.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 145.11 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 145.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 144.95 - 145.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 145.29 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 144.81 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto