www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Mutusjärvi

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Mutusjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä




Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.8.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 101 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 80.1 - 188 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 80.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 90.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 125 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 188 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 74.2 m3/s ja maksimiarvo 232 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto