www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Rahajärvi

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Rahajärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 1.3.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.6.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.90 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.83 - 20.2 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.83 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.23 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 10.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 20.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.80 m3/s ja maksimiarvo 26.9 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1956 - 1991 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 19.28 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 53.30 m3/s, se on havaittu 21.06.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 5.99 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           -0.12           2.851          
  2           17.34           1.808          
  3           22.28           2.297          
  4           25.44           2.710          
  5           27.78           3.044          
  6           29.64           3.322          
  7           31.19           3.559          
  8           32.51           3.765          
  9           33.67           3.948          
  10           34.70           4.111          
  15           38.60           4.744          
  20           41.33           5.194          
  30           45.14           5.830          
  40           47.83           6.282          
  50           49.91           6.633          
  60           51.61           6.921          
  70           53.04           7.164          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           54.28           7.375          
  90           55.37           7.561          
  100           56.34           7.727          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7100950 Kirakkaköngäs havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto