www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Inarijärvi Nellim

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Inarijärvi Nellim > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.3.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.3.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.3.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 195 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 193 - 198 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 193 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 194 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 196 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 198 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 193 m3/s ja maksimiarvo 200 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1949 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 312.36 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 578.00 m3/s, se on havaittu 26.08.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 137.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           104.42           22.064          
  2           291.57           13.990          
  3           344.50           17.775          
  4           378.38           20.972          
  5           403.45           23.560          
  6           423.40           25.710          
  7           439.97           27.544          
  8           454.14           29.141          
  9           466.53           30.554          
  10           477.53           31.821          
  15           519.33           36.714          
  20           548.59           40.198          
  30           589.47           45.120          
  40           618.29           48.621          
  50           640.57           51.340          
  60           658.73           53.564          
  70           674.07           55.446          
  80           687.34           57.078          
  90           699.03           58.518          
  100           709.49           59.807          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7101950 Kaitakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto