www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Inarijärvi Nellim

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Inarijärvi Nellim > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.6.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.3.2018 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.7.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 247 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 199 - 500 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 199 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 201 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 318 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 500 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 198 m3/s ja maksimiarvo 500 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1949 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 311.07 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 578.00 m3/s, se on havaittu 26.08.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 137.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           102.34           22.311          
  2           290.20           14.146          
  3           343.34           17.974          
  4           377.34           21.206          
  5           402.51           23.823          
  6           422.54           25.998          
  7           439.17           27.852          
  8           453.40           29.467          
  9           465.83           30.896          
  10           476.88           32.177          
  15           518.83           37.124          
  20           548.20           40.647          
  30           589.24           45.625          
  40           618.17           49.164          
  50           640.53           51.914          
  60           658.77           54.163          
  70           674.16           56.066          
  80           687.48           57.716          
  90           699.22           59.172          
  100           709.72           60.476          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7101950 Kaitakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto