www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Inarijärvi Nellim

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Inarijärvi Nellim > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.7.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 119.49 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 119.43 - 119.56 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 119.43 m, 75 % todennäköisyydellä yli 119.46 m, 25 % todennäköisyydellä yli 119.51 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 119.56 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 119.42 m ja maksimiarvo 119.72 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1947 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 119.51 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 119.95 m, se on havaittu 22.08.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 118.05 m.
  • Havainnot asemalta 7101610 Inari, Nellim. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.07. vedenkorkeus on keskimäärin 119.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.46 - 119.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.43 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.07. vedenkorkeus on keskimäärin 119.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.47 - 119.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.41 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 119.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.45 - 119.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.37 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 119.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.35 - 119.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.25 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto