www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Kettujoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Kettujoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 90.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 50.1 - 152 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 50.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 73.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 118 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 152 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 41.5 m3/s ja maksimiarvo 213 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1948 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 118.58 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 243.00 m3/s, se on havaittu 31.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 49.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           42.18           8.107          
  2           110.94           5.140          
  3           130.39           6.531          
  4           142.84           7.706          
  5           152.05           8.656          
  6           159.38           9.447          
  7           165.47           10.121          
  8           170.67           10.707          
  9           175.23           11.226          
  10           179.27           11.692          
  15           194.62           13.490          
  20           205.38           14.770          
  30           220.40           16.578          
  40           230.99           17.865          
  50           239.17           18.864          
  60           245.85           19.681          
  70           251.48           20.373          
  80           256.36           20.972          
  90           260.65           21.501          
  100           264.50           21.975          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7100700 Kettujoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto