www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Kettujoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Kettujoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 146.26 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 146.10 - 146.52 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 146.10 m, 75 % todennäköisyydellä yli 146.20 m, 25 % todennäköisyydellä yli 146.35 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 146.52 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 146.09 m ja maksimiarvo 146.68 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1947 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 147.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 148.06 m, se on havaittu 11.06.1996 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 146.70 m.
  • Havainnot asemalta 7100700 Mutusjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 146.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.20 - 146.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.10 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 147.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 147.03 - 147.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 147.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.70 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 146.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.55 - 146.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.48 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 146.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.34 - 146.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.26 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto