www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Kettujoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Kettujoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 147.15 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 146.75 - 147.74 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 146.75 m, 75 % todennäköisyydellä yli 147.01 m, 25 % todennäköisyydellä yli 147.37 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 147.74 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 146.73 m ja maksimiarvo 148.00 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1947 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 147.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 148.06 m, se on havaittu 11.06.1996 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 146.70 m.
  • Havainnot asemalta 7100700 Mutusjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.10. vedenkorkeus on keskimäärin 146.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.61 - 146.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.57 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.10. vedenkorkeus on keskimäärin 146.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.52 - 146.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.43 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 146.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.41 - 146.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.32 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 146.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.30 - 146.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.27 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto