www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Kettujoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Kettujoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 147.15 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 146.74 - 147.75 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 146.74 m, 75 % todennäköisyydellä yli 146.96 m, 25 % todennäköisyydellä yli 147.32 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 147.75 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 146.71 m ja maksimiarvo 147.99 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1947 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 147.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 148.06 m, se on havaittu 11.06.1996 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 146.70 m.
  • Havainnot asemalta 7100700 Mutusjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.07. vedenkorkeus on keskimäärin 146.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.39 - 146.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.38 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 146.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.32 - 146.48 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.26 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.08. vedenkorkeus on keskimäärin 146.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.26 - 146.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.19 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.09. vedenkorkeus on keskimäärin 146.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 146.23 - 146.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 146.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 146.15 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto