www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Juutuanjoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Juutuanjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.1.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.1.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 26.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 26.8 - 36.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 26.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 26.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 26.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 36.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 26.8 m3/s ja maksimiarvo 90.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1921 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 310.04 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 688.63 m3/s, se on havaittu 30.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 83.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           125.41           16.609          
  2           291.58           10.531          
  3           338.57           13.380          
  4           368.65           15.786          
  5           390.92           17.734          
  6           408.63           19.353          
  7           423.34           20.734          
  8           435.92           21.936          
  9           446.92           22.999          
  10           456.69           23.953          
  15           493.80           27.636          
  20           519.78           30.258          
  30           556.07           33.964          
  40           581.66           36.599          
  50           601.44           38.645          
  60           617.57           40.320          
  70           631.19           41.736          
  80           642.97           42.965          
  90           653.35           44.049          
  100           662.64           45.019          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7100800 Juutuanjoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto