www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Juutuanjoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Juutuanjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.9.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.9.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.10.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 68.9 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 44.6 - 133 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 44.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 57.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 88.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 133 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 44.6 m3/s ja maksimiarvo 177 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1921 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 311.17 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 688.63 m3/s, se on havaittu 30.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 83.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           126.10           16.479          
  2           292.67           10.448          
  3           339.78           13.275          
  4           369.93           15.663          
  5           392.25           17.595          
  6           410.00           19.202          
  7           424.75           20.571          
  8           437.37           21.764          
  9           448.39           22.819          
  10           458.18           23.765          
  15           495.38           27.419          
  20           521.43           30.021          
  30           557.81           33.698          
  40           583.46           36.312          
  50           603.29           38.343          
  60           619.46           40.004          
  70           633.11           41.410          
  80           644.92           42.628          
  90           655.33           43.704          
  100           664.64           44.666          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7100800 Juutuanjoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto