www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Juutuanjoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Juutuanjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 42.45 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 13.12.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1921 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 309.45 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 688.63 m3/s, se on havaittu 30.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 83.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           125.55           16.458          
  2           291.06           10.435          
  3           337.88           13.259          
  4           367.84           15.643          
  5           390.02           17.574          
  6           407.66           19.178          
  7           422.31           20.546          
  8           434.85           21.737          
  9           445.80           22.791          
  10           455.53           23.736          
  15           492.50           27.386          
  20           518.38           29.984          
  30           554.53           33.656          
  40           580.02           36.267          
  50           599.72           38.295          
  60           615.79           39.954          
  70           629.35           41.358          
  80           641.09           42.576          
  90           651.43           43.650          
  100           660.68           44.611          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7100800 Juutuanjoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto