Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Juutuanjoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Juutuanjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.5.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.5.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 361 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 179 - 519 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 179 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 274 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 417 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 519 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 170 m3/s ja maksimiarvo 661 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1921 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 312.72 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 688.63 m3/s, se on havaittu 30.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 83.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           125.51           16.501          
  2           294.00           10.463          
  3           341.65           13.294          
  4           372.15           15.684          
  5           394.73           17.619          
  6           412.69           19.228          
  7           427.60           20.600          
  8           440.37           21.794          
  9           451.52           22.850          
  10           461.43           23.798          
  15           499.05           27.457          
  20           525.40           30.062          
  30           562.20           33.744          
  40           588.15           36.362          
  50           608.21           38.395          
  60           624.56           40.059          
  70           638.37           41.466          
  80           650.32           42.687          
  90           660.85           43.764          
  100           670.26           44.727          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7100800 Juutuanjoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.