www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Repojoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Repojoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 110 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 56.1 - 202 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 56.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 92.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 139 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 202 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 50.3 m3/s ja maksimiarvo 233 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1972 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 128.59 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 340.00 m3/s, se on havaittu 20.05.1987 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 23.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           15.70           14.672          
  2           117.31           9.303          
  3           146.04           11.820          
  4           164.44           13.945          
  5           178.05           15.666          
  6           188.88           17.096          
  7           197.88           18.316          
  8           205.57           19.378          
  9           212.30           20.317          
  10           218.27           21.160          
  15           240.96           24.413          
  20           256.85           26.730          
  30           279.05           30.003          
  40           294.69           32.331          
  50           306.79           34.139          
  60           316.65           35.618          
  70           324.98           36.870          
  80           332.18           37.955          
  90           338.53           38.912          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           344.21           39.769          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7101100 Repojoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto