www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Repojoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Repojoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 143 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 69.3 - 217 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 69.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 118 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 189 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 217 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 66.0 m3/s ja maksimiarvo 325 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1972 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 130.05 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 340.00 m3/s, se on havaittu 20.05.1987 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 23.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           17.07           14.845          
  2           118.76           9.413          
  3           147.52           11.960          
  4           165.92           14.110          
  5           179.55           15.851          
  6           190.39           17.298          
  7           199.39           18.532          
  8           207.09           19.607          
  9           213.82           20.557          
  10           219.80           21.410          
  15           242.51           24.701          
  20           258.41           27.045          
  30           280.62           30.357          
  40           296.28           32.713          
  50           308.38           34.542          
  60           318.25           36.038          
  70           326.58           37.305          
  80           333.79           38.403          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           340.15           39.371          
  100           345.83           40.239          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7101100 Repojoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto