www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Repojoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Repojoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 17.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 245.85 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 245.85 - 246.05 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 245.85 m, 75 % todennäköisyydellä yli 245.85 m, 25 % todennäköisyydellä yli 245.89 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 246.05 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 245.85 m ja maksimiarvo 246.19 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1958 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 246.93 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 248.12 m, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 245.60 m.
  • Havainnot asemalta 7101100 Repojoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.11. vedenkorkeus on keskimäärin 245.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 245.68 - 245.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 245.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 245.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 245.68 - 245.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 245.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.66 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 245.80 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 245.80 - 245.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 245.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.80 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.01. vedenkorkeus on keskimäärin 245.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 245.79 - 245.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 245.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.79 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto