www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Repojoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Repojoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 245.73 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 245.73 - 246.07 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 245.73 m, 75 % todennäköisyydellä yli 245.73 m, 25 % todennäköisyydellä yli 245.73 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 246.07 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 245.73 m ja maksimiarvo 246.89 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1958 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 246.93 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 248.12 m, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 245.60 m.
  • Havainnot asemalta 7101100 Repojoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 245.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 245.73 - 245.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 245.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.73 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 245.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 245.73 - 245.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 245.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.73 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 245.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 245.72 - 245.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 245.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.72 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 245.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 245.71 - 245.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 246.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.69 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto