www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Repojoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Repojoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 247.19 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 246.66 - 247.70 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 246.66 m, 75 % todennäköisyydellä yli 246.99 m, 25 % todennäköisyydellä yli 247.37 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 247.70 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 246.61 m ja maksimiarvo 247.86 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1958 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 246.93 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 248.12 m, se on havaittu 12.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 245.60 m.
  • Havainnot asemalta 7101100 Repojoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 245.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 245.73 - 245.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 246.16 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.68 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.05. vedenkorkeus on keskimäärin 246.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 246.32 - 247.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 247.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.97 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.06. vedenkorkeus on keskimäärin 245.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 245.68 - 245.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 245.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.66 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 245.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 245.67 - 245.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 245.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 245.65 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto