www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Ivalojoki Pajakoski

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Ivalojoki Pajakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 22.11 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 10.12.2018 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1961 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 479.63 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 1045.00 m3/s, se on havaittu 26.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 186.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           162.93           38.709          
  2           447.96           24.544          
  3           528.58           31.185          
  4           580.17           36.792          
  5           618.36           41.333          
  6           648.74           45.106          
  7           673.97           48.324          
  8           695.56           51.125          
  9           714.43           53.604          
  10           731.18           55.827          
  15           794.84           64.411          
  20           839.41           70.522          
  30           901.66           79.159          
  40           945.56           85.300          
  50           979.49           90.070          
  60           1007.15           93.972          
  70           1030.51           97.274          
  80           1050.72           100.137          
  90           1068.53           102.663          
  100           1084.46           104.925          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7101320 Ivalojoki Pajakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto