www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Ivalojoki Pajakoski

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Ivalojoki Pajakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 126.81 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 126.21 - 127.15 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 126.21 m, 75 % todennäköisyydellä yli 126.63 m, 25 % todennäköisyydellä yli 127.01 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 127.15 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 126.08 m ja maksimiarvo 127.45 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 126.84 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 128.01 m, se on havaittu 26.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 125.91 m.
  • Havainnot asemalta 7101320 Ivalojoki, Pajakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 126.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 125.77 - 126.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 126.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 125.33 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 125.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 125.65 - 126.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 126.87 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 125.44 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 125.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 125.04 - 125.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.98 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 125.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.95 - 125.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.88 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto