www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Ivalojoki Pajakoski

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Ivalojoki Pajakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.9.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.9.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 125.37 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 125.37 - 125.55 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 125.37 m, 75 % todennäköisyydellä yli 125.37 m, 25 % todennäköisyydellä yli 125.38 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 125.55 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 125.37 m ja maksimiarvo 125.62 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 126.84 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 128.01 m, se on havaittu 26.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 125.91 m.
  • Havainnot asemalta 7101320 Ivalojoki, Pajakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.10. vedenkorkeus on keskimäärin 125.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 125.11 - 125.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 125.05 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.10. vedenkorkeus on keskimäärin 125.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 125.03 - 125.16 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.95 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.11. vedenkorkeus on keskimäärin 125.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 125.00 - 125.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.89 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.12. vedenkorkeus on keskimäärin 125.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 125.07 - 125.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 125.06 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto