www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Ivalojoki Pajakoski

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Ivalojoki Pajakoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 18.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 126.62 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 125.78 - 127.55 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 125.78 m, 75 % todennäköisyydellä yli 126.26 m, 25 % todennäköisyydellä yli 127.14 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 127.55 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 125.66 m ja maksimiarvo 127.70 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1960 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 126.84 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 128.01 m, se on havaittu 26.05.2005 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 125.91 m.
  • Havainnot asemalta 7101320 Ivalojoki, Pajakoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 01.08. vedenkorkeus on keskimäärin 124.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.90 - 125.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.87 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 124.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.90 - 125.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.82 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 124.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.90 - 125.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.24 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.85 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 124.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 124.85 - 125.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 125.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 124.81 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto