www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Ivalojoki, Ivalon silta

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Ivalojoki, Ivalon silta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.8.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 4.8.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.9.2018 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 65.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 41.9 - 163 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 41.9 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 52.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 87.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 163 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 37.1 m3/s ja maksimiarvo 269 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto