www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Ivalojoki, Ivalon silta

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Ivalojoki, Ivalon silta > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 28.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.8.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.9.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 119.80 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 119.61 - 120.11 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 119.61 m, 75 % todennäköisyydellä yli 119.74 m, 25 % todennäköisyydellä yli 119.91 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 120.11 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 119.61 m ja maksimiarvo 120.49 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1984 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 121.28 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 122.57 m, se on havaittu 22.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 119.97 m.
 • Havainnot asemalta 7101340 Ivalojoki, Ivalon silta. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Vahinkoraja 122.80 m
 • Jäänlähtö 120.70 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 05.08. vedenkorkeus on keskimäärin 119.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.58 - 119.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.53 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 119.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.57 - 119.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.86 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.49 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 119.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.50 - 119.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.44 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 119.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 119.47 - 119.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 119.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 119.30 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto