www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Nellimjoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Nellimjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 10.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.57 - 21.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.57 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 7.55 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 14.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 5.18 m3/s ja maksimiarvo 41.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1971 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 15.61 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 43.00 m3/s, se on havaittu 29.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 6.30 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           3.39           1.588          
  2           14.38           1.007          
  3           17.49           1.279          
  4           19.48           1.509          
  5           20.96           1.695          
  6           22.13           1.850          
  7           23.10           1.982          
  8           23.94           2.097          
  9           24.66           2.198          
  10           25.31           2.290          
  15           27.77           2.642          
  20           29.48           2.892          
  30           31.89           3.247          
  40           33.58           3.498          
  50           34.89           3.694          
  60           35.96           3.854          
  70           36.86           3.990          
  80           37.64           4.107          
  90           38.32           4.211          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           38.94           4.303          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7101800 Nellimjoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto