www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Nellimjoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Nellimjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.4.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 120.61 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 120.61 - 120.71 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 120.61 m, 75 % todennäköisyydellä yli 120.61 m, 25 % todennäköisyydellä yli 120.64 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 120.71 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 120.61 m ja maksimiarvo 120.88 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1971 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 121.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 121.79 m, se on havaittu 29.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.89 m.
  • Havainnot asemalta 7101800 Nellimjoki. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 120.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.60 - 120.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.59 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 120.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.58 - 120.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.57 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 120.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.56 - 120.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.55 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 120.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.56 - 120.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.54 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto