www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Nellimjoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Nellimjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 121.18 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 121.02 - 121.30 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 121.02 m, 75 % todennäköisyydellä yli 121.12 m, 25 % todennäköisyydellä yli 121.24 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 121.30 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 121.00 m ja maksimiarvo 121.34 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1971 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 121.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 121.79 m, se on havaittu 29.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.89 m.
  • Havainnot asemalta 7101800 Nellimjoki. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 08.05. vedenkorkeus on keskimäärin 120.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.75 - 120.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.70 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.05. vedenkorkeus on keskimäärin 121.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 121.06 - 121.17 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 121.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.94 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.06. vedenkorkeus on keskimäärin 120.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.75 - 120.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.70 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.07. vedenkorkeus on keskimäärin 120.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.68 - 120.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.61 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto