www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Nellimjoki

Vesistöennusteet > Paatsjoen vesistöalue > Nellimjoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 121.20 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 120.88 - 121.53 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 120.88 m, 75 % todennäköisyydellä yli 121.09 m, 25 % todennäköisyydellä yli 121.29 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 121.53 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 120.87 m ja maksimiarvo 121.78 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1971 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 121.25 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 121.79 m, se on havaittu 29.05.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 120.89 m.
  • Havainnot asemalta 7101800 Nellimjoki. Vedenkorkeus 0-tasossa LN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 05.08. vedenkorkeus on keskimäärin 120.77 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.75 - 120.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.71 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 22.08. vedenkorkeus on keskimäärin 120.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.74 - 120.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.67 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.09. vedenkorkeus on keskimäärin 120.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.68 - 120.79 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.64 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.10. vedenkorkeus on keskimäärin 120.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 120.66 - 120.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 120.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 120.61 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto