www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Koutajoen vesistöalue - Ala-Kitka

Vesistöennusteet > Koutajoen vesistöalue > Ala-Kitka > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.9.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 240.33 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 240.33 - 240.46 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 240.33 m, 75 % todennäköisyydellä yli 240.33 m, 25 % todennäköisyydellä yli 240.34 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 240.46 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 240.33 m ja maksimiarvo 240.57 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1985 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 240.71 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 240.98 m, se on havaittu 29.06.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 240.46 m.
  • Havainnot asemalta 7300210 Ala-Kitka. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 240.24 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 240.23 - 240.26 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 240.28 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 240.21 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 240.22 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 240.20 - 240.25 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 240.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 240.16 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 240.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 240.20 - 240.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 240.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 240.12 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 240.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 240.21 - 240.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 240.47 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 240.12 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto