www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Koutajoen vesistöalue - Oulankajoki

Vesistöennusteet > Koutajoen vesistöalue > Oulankajoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.5.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 8.5.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.5.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 267 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 153 - 367 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 153 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 224 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 333 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 367 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 133 m3/s ja maksimiarvo 426 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 263.15 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 462.00 m3/s, se on havaittu 22.05.1973 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 96.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           115.93           18.169          
  2           248.43           11.520          
  3           285.90           14.638          
  4           309.88           17.269          
  5           327.64           19.401          
  6           341.76           21.172          
  7           353.48           22.682          
  8           363.52           23.997          
  9           372.29           25.160          
  10           380.08           26.204          
  15           409.67           30.233          
  20           430.38           33.101          
  30           459.32           37.155          
  40           479.73           40.038          
  50           495.50           42.277          
  60           508.36           44.108          
  70           519.22           45.658          
  80           528.61           47.002          
  90           536.89           48.188          
  100           544.29           49.249          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7300100 Oulankajoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto