www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Koutajoen vesistöalue - Kitkajoki Käylä

Vesistöennusteet > Koutajoen vesistöalue > Kitkajoki Käylä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 11.6.2018 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 5.6.2018 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.6.2018 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 31.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 23.2 - 40.7 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 23.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 28.4 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 35.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 40.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 21.1 m3/s ja maksimiarvo 46.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1971 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 31.34 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 44.00 m3/s, se on havaittu 12.06.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 19.60 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           20.58           1.559          
  2           30.26           0.989          
  3           33.00           1.256          
  4           34.76           1.482          
  5           36.06           1.665          
  6           37.09           1.817          
  7           37.94           1.947          
  8           38.68           2.060          
  9           39.32           2.159          
  10           39.89           2.249          
  15           42.05           2.595          
  20           43.57           2.841          
  30           45.68           3.189          
  40           47.17           3.436          
  50           48.33           3.629          
  60           49.27           3.786          
  70           50.06           3.919          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  80           50.75           4.034          
  90           51.35           4.136          
  100           51.89           4.227          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7300220 Kitkajoki Käylä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto