www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Koutajoen vesistöalue - Kitkajoki Käylä

Vesistöennusteet > Koutajoen vesistöalue > Kitkajoki Käylä > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.1.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.1.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.1.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 239.72 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 239.72 - 239.73 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 239.72 m, 75 % todennäköisyydellä yli 239.72 m, 25 % todennäköisyydellä yli 239.72 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 239.73 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 239.72 m ja maksimiarvo 239.83 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1971 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 239.95 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 240.22 m, se on havaittu 12.06.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 239.66 m.
  • Havainnot asemalta 7300220 Kitkajoki, Käylä. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 239.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 239.69 - 239.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 239.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 239.69 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 239.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 239.65 - 239.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 239.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 239.65 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 239.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 239.60 - 239.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 239.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 239.59 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 239.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 239.56 - 239.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 239.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 239.54 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto