www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Koutajoen vesistöalue - Myllykoski

Vesistöennusteet > Koutajoen vesistöalue > Myllykoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 31.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 13.8 - 51.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 13.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 25.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 38.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 51.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 13.0 m3/s ja maksimiarvo 58.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1957 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 43.33 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 101.80 m3/s, se on havaittu 18.05.1998 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 15.80 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           15.79           3.134          
  2           40.57           1.987          
  3           47.59           2.525          
  4           52.07           2.979          
  5           55.39           3.346          
  6           58.04           3.652          
  7           60.23           3.912          
  8           62.11           4.139          
  9           63.75           4.340          
  10           65.21           4.520          
  15           70.74           5.215          
  20           74.62           5.710          
  30           80.03           6.409          
  40           83.85           6.906          
  50           86.80           7.292          
  60           89.21           7.608          
  70           91.24           7.876          
  80           93.00           8.108          
  90           94.54           8.312          
  100           95.93           8.495          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7300350 Myllykoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto