www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vienan Kemin vesistöalue - Muojärvi-Kirpi

Vesistöennusteet > Vienan Kemin vesistöalue > Muojärvi-Kirpi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 253.04 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 253.00 - 253.11 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 253.00 m, 75 % todennäköisyydellä yli 253.02 m, 25 % todennäköisyydellä yli 253.06 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 253.11 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 253.00 m ja maksimiarvo 253.17 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1971 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 253.35 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 253.57 m, se on havaittu 27.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 253.13 m.
  • Havainnot asemalta 7401000 Muojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.05. vedenkorkeus on keskimäärin 253.04 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 253.02 - 253.06 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.11 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 253.00 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 25.05. vedenkorkeus on keskimäärin 253.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 253.23 - 253.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 253.16 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 25.06. vedenkorkeus on keskimäärin 253.19 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 253.15 - 253.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 253.10 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 25.07. vedenkorkeus on keskimäärin 253.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 253.03 - 253.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.97 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto