www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vienan Kemin vesistöalue - Muojärvi-Kirpi

Vesistöennusteet > Vienan Kemin vesistöalue > Muojärvi-Kirpi > Vedenkorkeusennuste tekstinä




Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.5.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.5.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 253.41 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 253.26 - 253.48 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 253.26 m, 75 % todennäköisyydellä yli 253.36 m, 25 % todennäköisyydellä yli 253.44 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 253.48 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 253.26 m ja maksimiarvo 253.55 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1971 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 253.35 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 253.57 m, se on havaittu 27.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 253.13 m.
  • Havainnot asemalta 7401000 Muojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.02. vedenkorkeus on keskimäärin 253.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 253.00 - 253.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 253.00 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 24.02. vedenkorkeus on keskimäärin 252.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.97 - 252.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.97 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 24.03. vedenkorkeus on keskimäärin 252.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.94 - 252.96 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 252.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.93 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 24.04. vedenkorkeus on keskimäärin 252.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.95 - 253.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.93 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto