www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vienan Kemin vesistöalue - Kuusamojärvi

Vesistöennusteet > Vienan Kemin vesistöalue > Kuusamojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 4.12.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.11.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.12.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 253.02 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 252.96 - 253.09 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 252.96 m, 75 % todennäköisyydellä yli 252.99 m, 25 % todennäköisyydellä yli 253.06 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 253.09 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 252.95 m ja maksimiarvo 253.16 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1938 - 1996 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 253.29 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 253.58 m, se on havaittu 28.05.1943 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 252.98 m.
  • Havainnot asemalta 7400200 Kuusamojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 252.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.96 - 252.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 252.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.95 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 253.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.98 - 253.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.96 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 253.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.98 - 253.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.94 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 252.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.95 - 253.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.92 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto