www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vienan Kemin vesistöalue - Kuusamojärvi

Vesistöennusteet > Vienan Kemin vesistöalue > Kuusamojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.7.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.7.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.10.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 252.98 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 252.97 - 253.10 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 252.97 m, 75 % todennäköisyydellä yli 252.98 m, 25 % todennäköisyydellä yli 253.00 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 253.10 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 252.97 m ja maksimiarvo 253.14 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1938 - 1996 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 253.29 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 253.58 m, se on havaittu 28.05.1943 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 252.98 m.
  • Havainnot asemalta 7400200 Kuusamojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.08. vedenkorkeus on keskimäärin 252.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.89 - 252.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 252.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.87 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 21.08. vedenkorkeus on keskimäärin 252.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.85 - 252.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 252.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.80 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 21.09. vedenkorkeus on keskimäärin 252.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.86 - 252.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.81 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 21.10. vedenkorkeus on keskimäärin 252.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.90 - 253.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.83 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto