www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vienan Kemin vesistöalue - Kuusamojärvi

Vesistöennusteet > Vienan Kemin vesistöalue > Kuusamojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.6.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.6.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.6.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 253.11 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 253.11 - 253.15 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 253.11 m, 75 % todennäköisyydellä yli 253.11 m, 25 % todennäköisyydellä yli 253.12 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 253.15 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 253.11 m ja maksimiarvo 253.21 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1938 - 1996 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 253.29 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 253.58 m, se on havaittu 28.05.1943 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 252.98 m.
  • Havainnot asemalta 7400200 Kuusamojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.07. vedenkorkeus on keskimäärin 253.09 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 253.07 - 253.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.15 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 253.05 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.07. vedenkorkeus on keskimäärin 253.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 253.03 - 253.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.20 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.98 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.08. vedenkorkeus on keskimäärin 252.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.95 - 253.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.89 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.09. vedenkorkeus on keskimäärin 252.99 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 252.94 - 253.04 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 253.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 252.88 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto