www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Vienan Kemin vesistöalue - Muojärvi - l

Vesistöennusteet > Vienan Kemin vesistöalue > Muojärvi - l > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.1.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.1.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.1.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 9.88 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.88 - 10.6 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.88 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 9.88 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 9.88 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 10.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 9.88 m3/s ja maksimiarvo 14.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1997 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 23.88 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 37.00 m3/s, se on havaittu 27.05.2015 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 11.95 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           14.07           1.842          
  2           22.90           1.168          
  3           25.39           1.484          
  4           26.99           1.751          
  5           28.17           1.967          
  6           29.11           2.146          
  7           29.89           2.299          
  8           30.56           2.433          
  9           31.14           2.551          
  10           31.66           2.656          
  15           33.63           3.065          
  20           35.01           3.356          
  30           36.94           3.767          
  40           38.30           4.059          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           39.35           4.286          
  60           40.20           4.472          
  70           40.93           4.629          
  80           41.55           4.765          
  90           42.10           4.885          
  100           42.60           4.993          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 7401000 Muojärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto